REST-esimerkki käyttäen Google Maps -palvelua

Tässä esimerkissä demotaan, kuinka REST-rajapinnan kautta tietoa voidaan hakea ValueFrame-tietokannasta. JavaScript-koodi lukee tiedot REST:in kautta, käyttäen AJAX-kutsua, ja näyttää asiakkaat Google Maps -palvelussa.

Esimerkkikannan asiakkaat kartalla

REST-kutsun palauttamat tiedot

  Ohjelman kulku

  1. Google Maps alustetaan sivun latauduttua.
  2. Sivun latauduttua jQuery AJAX-kutsu kutsuu PHP-koodia, joka suorittaa REST-pyynnön ValueFrame tietokantaa vasten.
  3. PHP-koodi palauttaa tietueet JSON-muodossa.
  4. JavaScript kutsuu Google Maps -palvelun geocoding-rajapintaa, joka muuttaa osoitteet kartan ymmärtämään muotoon.
  5. Osoitteet näytetään "neuloilla" kartassa.
  6. Käyttäjä voi valita minkä kaupungin asiakkaat näytetään oikean yläkulman valinnalla.

  Arkkitehtuuri

  Järjestelmän arkkitehtuuri on seuraavankaltainen.

  arkkitehtuuri

  PHP-koodi

  Ohessa on listattu PHP-koodi, joka suorittaa REST-kutsun. Koodi voidaan suorittaa kutsumalla sitä osoitteessa https://lab.valueframe.com/rest/accountView.php, jolloinka vastaukseksi saadaan REST-kutsun palauttama data JSON-formaatissa.
  /*
   *------------------------------------------------------------------------
   * AN EXAMPLE OF READING DATA FROM VALUEFRAME SYSTEM USING REST-INTERFACE
   * -Uses cURL for sending/receiving the REST-call.
   * -This code is only an example with minimum error checking, if any.
   *
   * Copyright ValueFrame Oy 2013
   * email: lab@valueframe.com
   *------------------------------------------------------------------------
  */
  
  // Name of the REST-resource
  $resource = 'AccountView';
  // Direction where the rest-call is sent
  $urlBase = 'https://psa.valueframe.com/rest/v2/' . $resource;
  // Name of the actual server that will "answer" the rest-call
  $servername = 'valuedesign.valueframe.com';
  // Customer based transfer key
  $transferKey = '1324354657687980';
  
  // Response is to be compressed (ZIPPED)
  $useZip = false;
  
  // Set authentication headers
  $headers = array(
  	"X-VF-REST-USER:". $servername,
  	"X-VF-REST-TIMESTAMP:". time(),
  	"X-VF-REST-HASH:". md5(time() .'/'. $resource .'/'. $transferKey),
  );
  
  // If zip-compression is used, add the following header
  if ($useZip) {
  	$headers[] = "X-VF-REST-ZIP: 1";
  }
  
  // Initialize cURL
  $ch = curl_init();
  
  // cURL settings
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $urlBase);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  // If the CA-certificates are not set correctly, the call will fail.
  // This is potential risk and is only to be used in this example
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  
  // cURL response and error handling
  $content = curl_exec($ch);
  $status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  
  // Error
  if ($status !== 200) {
  	error_log( __FILE__ . ": cURL error, status code :" . $status );
  	exit(-1);
  }
  // If was compressed (ZIPPED)
  if ($useZip) {
  
  	$dateTime = date("F j, Y, G:i:s");
  
  	// Decode JSON data.
  	$resultData = json_decode($content);
  
  	// Make temp file
  	$tmpFileZip = stream_get_meta_data(tmpfile());
  	$tmpFileZip = $tmpFileZip["uri"];
  
  	// Write file contents
  	file_put_contents($tmpFileZip, base64_decode($resultData->data));
  
  	$content = '';
  
  	// Open ZIP file
  	$zip = new \ZipArchive;
  	$res = $zip->open($tmpFileZip);
  
  	if ($res === true) {
  		// Get stream resource from zip content
  		$fp = $zip->getStream("content");
  
      	if (!$fp) {
  			error_log( __FILE__ . ": Error (ZIP): content not found" );
  			exit(-1);
      	}
  
      	while (!feof($fp)) {
  			$content .= fread($fp, 4096);
  		}
  
  		fclose($fp);
  		$zip->close();
  
  		unlink($tmpFileZip);
  	}else{
  		error_log( __FILE__ . ": Error (ZIP): content extraction failed" );
      	exit(-1);
  	}
  }
  
  // Return results
  echo $content;

  JavaScript AJAX-kutsu

  Ohessa esimerkki AJAX-kutsusta, joka vuorostaan kutsuu 'accountView.php:ta' ja odottaa vastaukseksi JSON-formaatissa olevaa dataa. Koko koodi on nähtävillä osoitteessa https://lab.valueframe.com/rest/js/restmap.js.
  /* -- readRest --
   * Read data by performing an asynchronous HTTP (AJAX) request.
   * Calls accountView.php function (resides at the same server).
  */
  function readRest(){
    $.ajax({
  	url:      '/accountView.php',
  	type:      'GET',
  	dataType:    'json',
  	async:     true,
  	success:    function(data){
  				//Parse data
  			},
  	error: 	function(xhr, textStatus, errorThrown)
  			{
  				//Write error status to console and inform the user
  				console.log( url + ' error , text status:' + textStatus + ', error thrown:' + errorThrown);
  				alert('Failed to retrieve data via REST!');
  		    },
      beforeSend: function(xhr){}
    });
  }